„Az óceán a barátunk” rajzpályázat gyerekeknek
Játékszabályzat


A VitaWellness Kft. (1138 Budapest, Párkány utca 6/b. 1/4., továbbiakban: „Szervező”) „Az óceán a barátunk” címmel rajzpályázatot (a továbbiakban „Pályázat”) szervez gyermekek részére.
A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekhez való kifejezett hozzájárulással (aláírás) lehetséges.


A játék időtartama


1.szakasz – nevezés
2020.03.01. 12:00 – 2020.04.30. 08:00


2. szakasz – lájk gyűjtés
2020.04.30. 12:00 – 2020.05.18. 8:00


3. szakasz – sorsolás
2020.05.18. 12:00


A játékban résztvevők köre
A játékban kizárólag 3-12 éves kor közötti gyerekek vehetnek részt, akik munkáját a szülő/gondviselő nyújtja be. Egy gyermek egy képpel vehet részt a játékban. Szervező illetve a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt a játékban.
A játék menete

A pályamunkákat postai vagy elektronikus úton várjuk.


1. Postai úton: a VitaWellness Kft. 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 1/7. címre.

2. Elektronikus úton: az iroda@o3w.hu e-mail címre „Rajzpályázat” tárggyal.

A jelentkezést akkor tudjuk elfogadni, ha a levél tartalmazza a(z)
- pályamunkát (rajzot)
- szülő/gondviselő által aláírt, kitöltött jelentkezési lapot


A pályamunkákat VitaWellness Kft. 04.30-án teszi közzé az Omega3wellness.hu Facebook oldalon, a „Barátunk az Óceán - rajzpályázat” nevű fényképalbumba. A feltöltött fotókra 18 napon keresztül lehet gyűjteni a lájkokat.


A legtöbb lájkot kapott nevező egy Eskimo Kids ajándékcsomagot nyer 14 000 Ft értékben.


Az ajándékcsomag tartalma:
- 2 db Eskimo Kids halolaj választott ízben
- 1 db Eskimo Kids tornazsák
- 1 db Eskimo Kids tolltartó
- 1 db Eskimo Kids kötény
- 1 db Eskimo Kids inspiráló füzet
- 1 db Eskimo Kids színes ceruzakészlet hegyezővel
- 1 db Eskimo Kids tetoválás


Sorsolás és értesítés

A nyertest e-mailben értesíti a Szervező a sorsolást követően. A nyerteseknek 7 naptári napon belül vissza kell igazolnia a szállításhoz szükséges pontos adatokat. Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest hirdet helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket, pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez.


Felelősség kizárása

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, melyekért a Szervező nem vonható felelősségre.

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a https://www.omega3wellness.hu/hu/baratunk-az-ocean-jatekszabalyzat linken érhető el.


A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.
Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.


Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat a VitaWellness Kft. kapcsolattartási és tájékoztatási célokra használja fel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertese tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a VitaWellness Kft. által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a Szervező további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel.


A Személyes adatok kezelője: VitaWellness Kft. (céljegyzékszám.: 01 09 200483)
Érintett személyek jogai: Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.
Résztvevő a törvényi feltételek fennállása esetén jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszűnteti.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.


Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.


Budapest, 2020.02.28.