A VitaWellness Kft. 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási/felmondási mintatájékoztatója 

Elállási jog

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. 

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: VitaWellness Korlátolt Felelősségű Társaság, 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 1/7., telefon: (+36) 1 223 1500, ugyfelszolgalat@o3w.hu. 
Ebből a célból felhasználhatja a cikk végén letölthető elállási nyilatkozat-mintát. 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai:

Amennyiben még azelőtt szeretne elállni a megrendeléstől, hogy a webáruház átadta azt a futárszolgálatnak, úgy elállási szándékát haladéktalanul jelezze e-mailben vagy telefonon alábbi elérhetőségeinken:
     +36 1 223 1500
     ugyfelszolgalat@o3w.hu

Ha Ön ily módon eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. Elállási jogát csak abban az esetben gyakorolhatja, amennyiben a termék sértetlen, nem került felbontásra. 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben a termék készhez vétele után kíván elállni a vásárlástól, úgy a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ebben az esetben az elállási nyilatkozatot a visszaküldeni kívánt termékkel egyidejűleg kérjük eljuttatni cégünkhöz a VitaWellness Kft., 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 1/7. címre.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának szóbeli vagy írásbeli (telefonon, e-mailben történő) közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Elállási nyilatkozat letöltése

Budapest, 2019. július 19.

VitaWellness Kft.